bởi Summer84
Ngày đã cũ

16

bởi Summer84
bởi Summer84 78 lượt xem

Cuộc sống luôn có những người không bao giờ xuất hiện ở thực tại nhưng lại chiếm giữ một vị trí rất quan trọng trong quá khứ. Một vị trí mà chúng ta không bao giờ kể với ai khác nhưng lại là cả ngàn câu chuyện thú vị trong đó mỗi khi nghĩ về.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ngày đã cũ

25

bởi Summer84
bởi Summer84 69 lượt xem

20 năm trôi qua như một lần chớp mắt. Mãi cho đến hôm qua mới đau lòng nhận ra mình đã lớn. Điều quan trọng là mọi thứ đã thay đổi quá nhiều theo thời gian.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

You cannot copy content of this page