bởi Summer84
Địa điểm

Yu Gook Salon – cứ đi rồi sẽ đến

bởi Summer84
bởi Summer84 95 lượt xem

“Lịch học và làm việc quá dày đặt, tính luôn cả việc tự bản thân cần thích ứng với môi trường làm việc tại salon tóc ở Hàn và cách mọi người đối xử với mình, những lúc như vậy sẽ cảm thấy mệt mỏi nhưng bản thân không có cách nào từ bỏ được, vì đã chịu quá nhiều cực khổ. Nếu như mình từ bỏ thì nó không đáng, cứ vậy mà tốt nghiệp.”

0 FacebookTwitterPinterestEmail

You cannot copy content of this page