bởi Summer84
Chúng ta của hiện tại

một chút chủ quan

bởi Summer84
bởi Summer84 44 lượt xem

Không phải cứ cười tươi là vui vẻ. Cũng không phải khóc sẽ là đau buồn, sẽ có những đau thương khóc không thành tiếng, sẽ có những hân hoan không thể diễn tả bằng lời. Không phải yêu là sẽ nói, cũng không phải tất cả những lời nói “yêu” đều là thật.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

You cannot copy content of this page