bởi Summer84

Bài viết mới nhất

Hãy sống và làm những việc trong phạm vi cuộc sống của bạn thôi. Đừng dùng cuộc sống của người khác thu hút sự chú ý cho bạn. Sau này tôi cũng sẽ dừng việc order đặt hàng vận chuyển qua app công nghệ. Thật sự rất phiền phức. Hãy tự quay chính bạn, quay sự vật hoặc sự việc, đừng quay người khác khi chưa được sự đồng ý của họ, có được không?

0 FacebookTwitterPinterestEmail

Đường nào thì cũng là đường một chiều, nhưng cách chúng ta đi, trải nghiệm, học hỏi và tận hưởng những niềm vui nho nhỏ trên con đường ấy mới là “kết quả”. Đi càng xa, tích góp được càng nhiều. Một ngày nào đó, vô hình chung bạn sẽ tự nhìn ra “kết quả” của chính mình.

0 FacebookTwitterPinterestEmail